เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลท่าวังผา ณ โรงแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลท่าวังผา ณ โรงแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ จากเทศบาลตำบลปัว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าวังผา ณ โรงแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว
โดยเทศบาลตำบลท่าวังผา ได้ศึกษาดูงานสถานประกอบการโรงแปรรูปเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานของเทศบาลตำบลปัว เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุง โรงแปรรูปเนื้อสัตว์ของเทศบาลตำบลท่าวังผา ให้เป็นตามมาตรฐาน