ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปัว ประสงค์จะรับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ขับรถกู้ชีพ) จำนวน 1 อัตรา
สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสมัคร ได้ ดังนี้