ประกาศจัดจ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายรพ.สมเด็จพระยุพราชปัว-สนง.ขนส่งสาขาปัว-บ้านสวนดอก หมู่ที่ 6 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

บ้านสวนดอก 01 บ้านสวนดอก 02 บ้านสวนดอก 03 บ้านสวนดอก 04

 

 

บ้านสวนดอก 05

 

บ้านสวนดอก 06 บ้านสวนดอก 07 บ้านสวนดอก 08 บ้านสวนดอก 09 บ้านสวนดอก 010 บ้านสวนดอก 011