ร่วมพิธี วันปิยมหาราช ประจำปี 2557

241057

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหารสมาชิสภาเทศบาล นำโดย นายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรี นายพจน์ปรีชา เพชรแกมแก้ว ปลัดเทศบาล และ พนักงานเทศบาลตำบลปัวทุกท่าน ได้นำพวงมาลาร่วมพิธีเนื่องในวัน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2557 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีส่วนราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง