รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว ครั้งแรก (เลือกตั้ง 28 มี.ค.64)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว ครั้งแรก (เลือกตั้ง 28 มี.ค.64)