ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทั่วไป ประจำปี 2564 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ขับรถกู้ชีพ)

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทั่วไป ประจำปี 2564
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ขับรถกู้ชีพ) มีรายละเอียด ดังนี้