กำหนดการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

ประชาสัมพันธ์กำหนดการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2557 ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลปัว

041157