ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาด และทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว
ดำเนินการทำความสะอาด
และทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

        วันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปัว โดยชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว ดำเนินการควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 โดยทำความสะอาด ที่พักอาศัย ทำลายเชื้อตามหลักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีพบผู้ป่วยยืนยัน บริเวณ บ้านร้อง หมู่ 4 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โดยมี นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จากเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมการปฏิบัติงานครั้งนี้