ประกาศ เทศบาลตำบลปัว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเช่าที่ดินบ้านแดนพนา ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ประกาศ เทศบาลตำบลปัว
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเช่าที่ดินบ้านแดนพนา ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564