กิจกรรม มอบรางวัลและประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียน ที่ร่วมการแข่งขันภาพระบายสี หัวข้อ “การจัดการขยะในโรงเรียน” และมอบวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการธนาคารขยะ ณ โรงเรียนบ้านปรางค์

กิจกรรม มอบรางวัลและประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียน ที่ร่วมการแข่งขันภาพระบายสี
หัวข้อ “การจัดการขยะในโรงเรียน” และมอบวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการธนาคารขยะ ณ โรงเรียนบ้านปรางค์

         วันที่ 9 กันยายน 2564 นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว มอบหมายให้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี และนางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมมอบรางวัลและประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์ ที่ร่วมการแข่งขันภาพระบายสี หัวข้อ “การจัดการขยะในโรงเรียน” และมอบวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการธนาคารขยะ ร่วมด้วยนางนิตยา วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู นักเรียน ชุมนุมธนาคารขยะ และชุมนุมภาษาไทย เข้าร่วมการจัดกิจกรรม ครั้งนี้
เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม มอบรางวัลและประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์ ที่ร่วมการแข่งขันภาพระบายสี หัวข้อ “การจัดการขยะในโรงเรียน” และมอบวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการธนาคารขยะ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลปัว กับโรงเรียนบ้านปรางค์ เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนบ้านปรางค์สู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)