ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประมูลตลาด ผู้เช่าอาคารพาณิชย์และผู้เช่าอาคารกาดเมืองปัว ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)