กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

           วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติ อำเภอปัว จังหวัดน่าน เนื่องด้วย วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายธวัช พรหามรักษ์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล พนักงานงานเจ้าหน้าที่จากโดยกองยุทธศาสตร์ และกองช่าง เทศบาลตำบลปัว จิตอาสา จากอำเภอปัวเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้ดำเนินการ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์