กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณ ถนนสวยสะอาด (ถนนเส้นโรงแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว)

เทศบาลตำบลปัว จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
บริเวณ ถนนสวยสะอาด (ถนนเส้นโรงแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว)

        วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณถนนสวยสะอาด (ถนนเส้นโรงแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว)
ในปัจจุบัน เนื่องจากมีฝนตก ลมกระโชกแรง ทำให้มีกิ่งไม้หักโค่น และใบไม้ทับถม ทำให้การสัญจรของประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เทศบาลตำบลปัว นำโดย นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรี ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยได้เข้าเก็บกวาดทำความสะอาด เศษกิ่งไม้ใบไม้ และตัดแต่งกิ่งไม้ ที่จะก่อให้เกิดอันตราย