ร่วมทำบุญทอดถวายกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ทรงล้านนาประยุกต์ ณ วัดพระธาตุเบ็งสกัด ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 พุทธศาสนิกชนและคณะศรัทธา โดยนายบัณฑูร ล่ำซำ เป็นประธานเจ้าภาพร่วมทำบุญทอดถวายกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ทรงล้านนาประยุกต์ ณ วัดพระธาตุเบ็งสกัด ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ทั้งนี้เทศบาลตำบลปัวนำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว และนายพจน์ปรีชา เพชรแกมแก้ว ปลัดเทศบาลนำพนักนักงานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย