ประกาศศาลจังหวัดน่าน เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งศาลแขวงปัวของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และประชาชนในพื้นที่บ้านแดนพนา ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ผลการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและประชาชนในการจัดตั้งศาลแขวงปัว

ประกาศศาลจังหวัดน่าน เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งศาลแขวงปัวของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และประชาชนในพื้นที่บ้านแดนพนา ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน