เทศบาลตำบลปัว ประชุมหารือการขับเคลื่อน โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน “เมืองพลัว เมืองเก่ามีชีวิต “ ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลปัว ประชุมหารือการขับเคลื่อน
โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน “เมืองพลัว เมืองเก่ามีชีวิต “ ครั้งที่ 2

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน “เมืองพลัง เมืองเก่ามีชีวิต” ครั้งที่ 2 โดยเป็นการหารือเกี่ยวกับโครงการถนนคนเดิน ถนนมีชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปี การปรับปรุงสนามกีฬา และปรบปรุงสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ.200
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมด้วย ผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลปัว นายกสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอปัว พร้อมคณะกรรามการ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานจากเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมประชุมครั้งนี้