ประกาศเทศบาลตำบลปัว ขอความร่วมมือคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564