การประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย”

ด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนทุกท่าน ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น “เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ในระบบ IOS ได้ที่ App Store และในระบบ Android ได้ที่ Play Store จัดทำโดย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งแอปพลิเคชั่นดังกล่าวได้มีเมนูให้บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว พร้อมเชื่อมโยงระบบการนำทางแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด กับเส้นทาง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ การตลาด การจำหน่ายสินค้าและบริการ โดยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนหรือท้องถิ่น ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน