ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาด และทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านป่าหัด

ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว
ดำเนินการทำความสะอาด
และทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

         วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลปัว โดยชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 โดยทำความสะอาด ที่พักอาศัย ทำลายเชื้อตามหลักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีพบผู้ป่วย บริเวณ บ้านป่าหัด หมู่ 2 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โดยมี นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ จากเทศบาลตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมการปฏิบัติงานครั้งนี้