เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565 ณ จุดตรวจหน้าตู้ยามจราจร สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ. 200 ปี

เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565
ณ จุดตรวจหน้าตู้ยามจราจร สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ. 200 ปี

         วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565 ณ จุดตรวจหน้าตู้ยามจราจร สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ. 200 ปี
โดยมี นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นผู้เปิดพิธี พร้อมด้วย นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรี ตำบลปัว และทีมกู้ชีพ เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565 ในครั้งนี้ด้วย