ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการฆ่าและชำแหละเนื้อสัตว์

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการฆ่าและชำแหละเนื้อสัตว์
 
เทศบาลตำบลปัว ประกาศผลการคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ฆ่าและชำแหละเนื้อสัตว์ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลปัว
ประจำปีงบประมาณ 2565 มีผลการคัดเลือก ดังนี้