เทศบาลตำบลปัว รับการตรวจราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดน่าน จากท่านสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณ

เทศบาลตำบลปัว รับการตรวจราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดน่าน
จากท่านสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ

         วันที่ 14 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปัว รับการตรวจราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดน่านจากท่านสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ โดยที่ได้มีการเสนอผลการปฏิบัติงาน และเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว
โดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จากทุกส่วนราชการ/กอง เข้าร่วมการตรวจราชการ