ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาด และทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว
ดำเนินการทำความสะอาด
และทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

        วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลปัว โดยชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรณีพบผู้ป่วย โดยทำความสะอาด และทำการพ่นทำลายเชื้อตามหลักอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 จุด บริเวณ บ้านป่าหัด หมู่ 2 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน และบ้านสวนซอยไร่ต้นรัก รีสอร์ท
โดยนางยุภา ปัญญาวรรณ นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมการปฏิบัติงานครั้งนี้