เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลปัว

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีตำบลปัว ณ หอประชุมบ้านร้อง หมู่ที่ 4 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดน่าน
โดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการจากเทศบาลตำบลปัว