เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ รุ่นที่ 1 จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ รุ่นที่ 1 จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยศึกษา ดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ ในเขตเทศบาลตำบลปัว
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลปัว นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุยเสวนา ในเรื่องการบริหารจัดการขยะที่เทศบาลตำบลปัวได้รับความสำเร็จ ซึ่งคณะศึกษาดูงาน ได้ร่วมอุดหนุนสินค้า OTOP ของที่ระลึกของชุมชนเทศบาลตำบลปัว