เทศบาลตำบลปัว จัดประชุมขยะรีไซเคิล นโยบายน่านเป็นหนึ่งขยะเป็นศูนย์

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมหารือการจัดการขยะรีไซเคิล ขับเคลื่อนโครงการน่านเป็นหนึ่ง ขยะเป็นศูนย์ เน้นการซื้อขายขยะรีไซเคิลเป็นหลัก โดยเทศบาลตำบลปัว เป็นต้นแบบในการดำเนินโครงการ
โดยมีนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัวเป็นประธานในพิธี นายนำขาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอปัว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้