เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมรับมอบปกรณ์ของใช้ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เทศบาลปัว โดยนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว และนางสาวนางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมรับมอบปกรณ์ ​ของใช้ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เช่น แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยร้อยตรีพนม เนตรทิพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพันจ่าเอกนพดล พรมรักษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยมอบให้กับผู้กักตัว ณ สถานที่กักตัว (HI) ผู้ป่วยโควิด-19 ตำบลปัว (บ้านขอน หมู่ที่ 1 ตำบลปัว)