เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมทำบุญ และจัดขบวนแห่ กลองยาว ประเพณีสรงน้ำพระธาตุบุญนาค ณ วัดปรางค์ ตำบลปัว

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมทำบุญ และจัดขบวนแห่ กลองยาว ประเพณีสรงน้ำพระธาตุบุญนาค ณ วัดปรางค์ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2565 เป็นการสืบสานสนับสนุนพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ร่วมด้วยคณะศรัทธา โรงเรียนบ้านปรางค์ บ้านปรางค์ หมู่ที่ 3 บ้านปรางค์พัฒนา 1 หมูที่ 7 และบ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปัว
นำโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ร่วมด้วยนางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี นายอุทิศ จิตอารี ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา พร้อมด้วย นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จากทุกส่วนราชการ/กอง พนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้