เทศบาลตำบลปัว ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน “เมืองพลัว เมืองเก่ามีชีวิต” ครั้งที่ 3

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลปัว โดยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน “เมืองพลัว เมืองเก่ามีชีวิต” ครั้งที่ 3 โดยที่ประชุมมีการหารือการจัดโครงการถนนคนเดิน ถนนมีชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยวตบอดปี และมหกรรมอาหารของอำเภอปัว
โดยนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล ร้อยตรีพนม เนตรทิพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายชัยพฤกษ์ รุ่งรชตะวาณิช นายกสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอปัว กรรมการสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอปัว นายกฤษณ์ ปาคำ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ สาธารณสุขอำเภอปัว นายเสน่ห์ ช่างเงิน ตัวแทนภาคประชาชนปัว นายอุทิศ จิตอารี ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว ผู้นำชุมชน และผู้อำนวยการกองจากเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้