ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลปัวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบลปัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว