เทศบาลตำบลปัว ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน “เมืองพลัว เมืองเก่ามีชีวิต” ครั้งที่ 4

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลปัว โดยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน “เมืองพลัว เมืองเก่ามีชีวิต” ครั้งที่ 4 โดยที่ประชุมมีการหารือการจัดทำกิจกรรมงานไหว้สาพญาผานอง และงานสุดยอดกำกิ๋นท้องถิ่นเมืองปัว
โดยนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายกสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอปัว กรรมการสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอปัว ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ นายเสน่ห์ ช่างเงิน ตัวแทนภาคประชาชนปัว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการจากเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้