เชิญ แอ่วงานปี๋ใหม่เมือง สุดยอดกำกิ๋น และของดีเมืองปัว ณ สวนสาธารณะ รศ. 200 ระหว่างวันที่ 12 -14 เมษายน 2565

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปัว สภาวัฒนธรรมอำเภอปัว
เทศบาลตําบลปัว ร่วมกับ อำเภอปัว
เชิญ แอ่วงานปี๋ใหม่เมือง สุดยอดกำกิ๋น และของดีเมืองปัว ณ สวนสาธารณะ รศ. 200
ระหว่างวันที่ 12 -14 เมษายน 2565