กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทย) ณ วัดต้นแหลง

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทย)
ณ วัดต้นแหลง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทย) ณ วัดต้นแหลง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยมีนายนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัวเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอปัว ผู้นำชุมชน จิตอาสา ซึ่งนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ ได้มอบหมาย ให้นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้