เทศบาลตำบลปัว ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ จุดตรวจหน้าตู้ยามจราจร สวนสาธารณะ รศ. 200

เทศบาลตำบลปัว ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
ณ จุดตรวจหน้าตู้ยามจราจร สวนสาธารณะ รศ. 200

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลปัว ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ จุดตรวจหน้าตู้ยามจราจร สวนสาธารณะ รศ. 200 ปี เพื่อเป็นการการป้องกันและลดอุบัติเหตุ การอำนวยความสะดวกจราจรเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย
โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว สถานีตำรวจภูธรปัว สถานีตำรวจภูธรอวน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว สาธารณสุขอำเภอปัว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 สำนักงานเขตพื้นที่การประถามศึกษาน่าน เขต 2 ขนส่งจังหวัดน่าน สาขาปัว ท้องถิ่นอำเภอปัว วิทยาลัยเทคนิคปัว สรรพสามิตพื้นที่น่าน กำนัน ผู้นำชุมชน พร้อมด้วย กำลังพลจากเทศบาลตำบลปัว เจ้าหน้าที่เทศกิจ กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมงานพิธีเปิดจุดตรวจครั้งนี้