เทศบาลตำบลปัวกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลปัวกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์