เทศบาลตำบลปัว ได้ออกให้บริการประชาชน ในการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ บ้านป่าลาน หมู่ที่ 5 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลปัว โดยฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง
ได้ออกให้บริการประชาชน ในการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2565
ณ บ้านป่าลาน หมู่ที่ 5 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน