ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเทศกิจ

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเทศกิจ

ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องครีเอทีฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว การแต่งกายชุดสุภาพและเตรียมชุดกีฬาเพื่อใช้ทดสอบภาคปฏิบัติ