ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2565