ล้างตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : วันนี้ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการล้างตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) เพื่อรักษาความสะอาดในพื้นที่จุดเสี่ยงก่อให้เกิดเชื้อโรคต่าง ๆ

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ