วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ในปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๓ กรกฎาคม​ พ.ศ.​ ๒๕๖๕​ ซึ่งเป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา​ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” และเกิดมีสาวกรูปแรก จึงถือเป็นวันแรกที่มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย