จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรประจำวัน สำหรับดูแลความสงบเรียบร้อย บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : วันนี้ เวลาประมาณ ๐๕.๓๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรยามประจำวัน สำหรับปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร และดูแลความสงบเรียบร้อย บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายแทน คำเทพ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ