ออกให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งผู้สูงอายุอุบัติเหตุลื่นล้มเองในบ้าน มีแผลแตกที่ศีรษะ

เนื้อหา : ด้วย นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งผู้สูงอายุที่เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มเองในบ้าน จึงทำให้มีแผลแตกที่ศีรษะ จำนวน ๑ ราย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ในวันนี้ เวลา ๑๔.๒๐ น. ตามที่ได้รับแจ้งจากวิทยุศูนย์นเรนทรน่าน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปฏิภาณ บุระสิทธิ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ