ล้างทำความสะอาด บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : วันนี้ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการล้างทำความสะอาด บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) เพื่อรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ