ล้างทำความสะอาด บริเวณตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง)

เนื้อหา : เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการล้างทำความสะอาด บริเวณตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง) เพื่อรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : เพจ Facebook ฝ่ายป้องกันฯ ทต.ปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ