ตรวจความสงบเรียบร้อยและการจราจร บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรยาม เพื่อตรวจความสงบเรียบร้อยและการจราจร ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๐๕.๕๕ น. ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายปิยะพงษ์ ปาละ
เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ