ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN ๒๐๒๒ เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ขอเชิญชวนประชาชนหรือผู้​ที่สนใจ​ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว​ MOI RUN ๒๐๒๒ เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย​ ครบ​ ๑๓๐ ปี​ ในปี​ พ.ศ.​ ๒๕๖๕ ทางระบบออนไลน์​ ได้ที่เพจ ​Facebook​ ท้องถิ่นไทย​ ในวันอังคารที่​ ๙​ สิงหาคม​ พ.ศ.​ ๒๕๖๕ ​ เวลา​ ๑๐.๐๐​ -​ ๑๑.๓๐​ น.​

แหล่งข่าว : หนังสือที่ว่าการอำเภอปัว ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖/ว๘๗๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว​ MOI RUN ๒๐๒๒ เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย​ ครบ​ ๑๓๐ ปี​ ในปี​ พ.ศ.​ ๒๕๖๕

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ