ออกตรวจสอบเหตุฝนตกหนัก บริเวณหมู่ที่ ๔ (บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา) และหมู่ที่ ๕ ตำบลวรนคร (บ้านแก้ม)

เนื้อหา : ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการออกตรวจสอบเหตุฝนตกหนัก บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๔ (บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา) และหมู่ที่ ๕ ตำบลวรนคร (บ้านแก้ม) เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าว

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ