ประชุมประชาคมเทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : ในวันนี้ (วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลา ๑๓.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในที่ประชุมการประชาคมเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วย นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ , คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว และประชาคมเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมประชุมประชาคมเทศบาลตำบลปัว ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Line Meeting เพื่อร่วมพิจารณาให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ และลงมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้ง ๓ ฉบับ

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นางอารีรัตน์ กำปนาท ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ