ออกให้บริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย ณ บริเวณพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒

เนื้อหา : ด้วยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย ณ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๘ ตำบลปัว (บ้านปรางค์พัฒนา ๒) ในวันนี้ (วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางรัตติภรณ์ มหานิล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ