ออกบริการให้ความช่วยเหลือ นำส่งผู้ป่วยที่มีอาการปวดเกร็งหน้าท้อง

เนื้อหา : ดังนั้น นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกบริการให้ความช่วยเหลือนำส่งผู้ป่วยที่มีอาการปวดเกร็งหน้าท้อง ในวันนี้ (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปฏิภาณ บุระสิทธิ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ